Om Katrineholms Tidning

Från och med den 1 februari 2012 finns KATRINEHOLMS TIDNING officiellt. Det är inte den gamla dagstidningen som återuppstått, utan en modern nättidning som är en del av Hjälmarens Tidning.

KATRINEHOLMS TIDNING har kommit till för att göra det tydligare för er som har störst intresse av vad som sker i och kring Katrineholm, men kommer förstås att ha fortsatt nära samarbete med de övriga delarna som finns under samlingsnamnet Hjälmarens Tidning.

Fokus i KATRINEHOLMS TIDNING ligger på det lokala kulturlivet. De former som tidningen ges ut i kommer att variera. Det kan handla om de pdf-artiklar som ni redan fått en försmak på, det kan handla om webbradio, det kan handla om webb-tv eller helt nya former. Det kan till och med handla om något så ålderdomligt och miljöfientligt som en papperstidning, men helst inte.

Det som är självklart med KATRINEHOLMS TIDNING är att vi inte skäms för något av det vi gör, och vi kommer därmed inte att undanhålla våra läsare/lyssnare/tittare/besökare någonting. Det vi gör kommer att finnas tillgängligt för alla överallt dygnet runt.

Ansvarig utgivare: Urban Århammar

Adress:
Katrineholms Tidning

Urban Århammar
Johannedal Gård
643 95 Vingåker

Epost:
info@katrineholmstidning.se

Telefon:
076-106 47 65

Hem

© Katrineholms Tidning 2012