Female Voices sjunger Bellman

Musik | Arne Eklöf och ungdomar medverkar | 29 mars 2012

Kören Female Voices under ledning av Peder Larsson sätter upp en Bellman-föreställning i Pensionärernas Hus den 24 maj. Kören kommer att sjunga Bellmans sånger och Arne Eklöf deltar med talade partier. Dessutom kommer gästane ungdomar att stå för instrumentalinslag under kvällen.

Hem

© Hjälmarens Tidning 2012