Edith Barlow och Carl Pontén, Katrineholm 2011

Pontén och Barlow hjälper unga musiker

Musik | Katrineholm | EU-projekt i samarbete med kommunen och lettisk skola | 15 juli 2011

I ett nytt EU-projekt ska pianisten Carl Pontén och mezzosopranen Edith Barlow hjälpa unga musiker att utveckla sin förmåga att göra musiken till en yrkeskarriär. Projektet pågår fram till december 2013 och är ett samarbete med Katrineholms kommun och musikskolan Emils Darzins i den lettiska huvudstaden Riga. För Pontén och Barlow är en viktig del av projektet att hjälpa ungdomarna, och då kanske speciellt de svenska, att förbereda sig för tävlingar. I Carl Ponténs egen tävling Swedish International Duo Competition, som hålls vartannat år i Katrineholm, har svenska konstellationer haft svårt att hävda sig. Oavsett vad man tycker om att tävla i musik så är det inom kammarmusiken ett väldigt viktigt sätt att visa upp sig om man vill ha musiken som sitt yrke, menar Pontén.

En annan del som ska ingå i projektet "Baltic Young Musicians in an International Context" är att de deltagande ungdomarna ska få chansen att lära sig mer om själva musikbranschen, på olika seminarier träffa bland annat yrkesverksamma musiker, konsertarrangörer och skivbolag för att få bättre kunskap om hur dessa agerar. Carl Pontén menar att musikinstituten koncentrerar sig på att utbilda sina elever i musik, att göra dem tekniskt skickliga och att man under studietiden sällan hinner gå in på den nog så viktiga branschkännedomen.

Carl Pontén och Edith Barlow kommer att jobba halvtid som projektledare respektive projektassistent. Projektet finansieras till största delen – 362.353 euro av totalt 468.000 euro – med pengar från ett EU-program som är riktat mot delar av Lettland, Sverige, Estland och Finland. Det betyder att de 400–500 musikungdomar man räknar med ska vara med i projektet över de tre år som det löper på inte bara kommer att vara från Riga och Katrineholm. En effekt av det blir förstås även att de unga musikerna får möjlighet att mötas över gränserna och utbyta erfarenheter.

Gränsöverskridande är också något som Truls Olin på kultur- och turismförvaltningen inom Katrineholms kommun hoppas på. Katrineholms kommun står som projektägare för satsningen, en konstruktion som Olin förklarar med att EU-bidrag betalas ut i efterskott och att det då krävs en projektägare som kan ligga ute med pengar. Dessutom bidrar kommunen med personal och ungefär 11.000 euro per år. Förutom att projektet har sin bas i Katrineholm och en del av de konserter och seminarier som ingår kommer att arrangeras i kommunen så hoppas Truls Olin att det ska kunna skapa nya möten över gränserna. Både möten mellan olika musikstilar i Katrineholm, och möten med andra kulturyttringar. En annan förhoppning är att det ska föda nya projektidéer.

Dessutom ser Olin, Pontén och Barlow projektet som ett sätt att stärka Katrineholms rykte som en framstående musikstad internationellt. "Baltic Young Musicians in an International Context" startade officiellt i maj, men har hittills mest handlat om att komplettera ansökningshandlingarna för att få det godkänt som ett EU-projekt, berättar Carl Pontén och bläddrar i den digra lunta som utgör denna ansökan med ett snett leende. I höst kommer projektet att ta fart på riktigt och då kommer man att sprida information om hur den som vill delta ska gå till väga.

Urban Århammar

Carl Pontén, Katrineholm 2011Musikprojekt för ungdomar, Katrineholm 2011

Hem

© Hjälmarens Tidning 2011