Kompani Raande-Vo, marknadsafton, Örebro 2011

Kulturkarameller på marknadsafton

Kultur | Örebro | Koompani Raande-Vo och Eva Eastwood uppträdde | 9 juni 2011

En marknad utan kultur är som en strut utan karameller – dum. Det hade arrangörerna av dagens marknadsafton i centrala Örebro förstått, och med Tomas Jennebo som konferencier uppträdde därför bland andra dansarna i Kompani Raande-Vo, David Rice och Eva Eastwood på och vid scenen på Stortorget. Ja, flygande cyklar fanns det också att hänföras av.

Kompani Raande-Vo, marknadsafton, Örebro 2011Kompani Raande-Vo, marknadsafton, Örebro 2011Marknadsafton, Örebro 2011Tomas Jennebo, Marknadsafton, Örebro 2011Eva Eastwood, marknadsafton, Örebro 2011Kompani Raande-Vo, marknadsafton, Örebro 2011
Kompani Raande-Vo, marknadsafton, Örebro 2011Kompani Raande-Vo, marknadsafton, Örebro 2011Eva Eastwood, marknadsafton, Örebro 2011Kompani Raande-Vo, marknadsafton, Örebro 2011David Rice, Marknadsafton, Örebro 2011
Eva Eastwood, marknadsafton, Örebro 2011Kompani Raande-Vo, marknadsafton, Örebro 2011Kompani Raande-Vo, marknadsafton, Örebro 2011Marknadsafton, Örebro 2011Kompani Raande-Vo, marknadsafton, Örebro 2011Marknadsafton, Örebro 2011
Kompani Raande-Vo, marknadsafton, Örebro 2011Eva Eastwood, marknadsafton, Örebro 2011Kompani Raande-Vo, marknadsafton, Örebro 2011Marknadsafton, Örebro 2011Kompani Raande-Vo, marknadsafton, Örebro 2011

Hem

© Hjälmarens Tidning 2011