Dansgrupp från DuD, Nationaldraget, Katrineholm 2011

Maffig kulturuppvisning i Stadsparken

Kultur | Katrineholm | Dans, sång och musik på Nationaldraget | 6 juni 2011

Tydligen finns det vissa personer som anser att Sverige inte har någon kultur att tala om. De personerna var knappast på nationaldagsfirandet Nationaldraget i Stadsparken idag. Där visades nämligen en stor del av det som utgör kärnan i svensk folkkultur upp. Det dansades vid Scenkonst Sörmlands dansbuss och av DUD:s olika dansgrupper. Det sjöngs av Ulrik Munther och kören Sing For Joy. Det musicerades av musikkåren, men tyvärr inte av rockbandet One Two Die Four – som fick ställa in. på Vi musicerar ihop, vi dansar ihop och vi sjunger ihop. En kultur god som någon – och betydligt mer fredlig än många andra.

Se mer från dansen på Nationaldraget här.

Se mer från musiken på Nationaldraget här.

Dansbussen, Nationaldraget, Katrineholm 2011Rita Prick, Nationaldraget, Katrineholm 2011Dansgrupp från DuD, Nationaldraget, Katrineholm 2011Ulrik Munther, Nationaldraget, Katrineholm 2011
Musikkåren, Nationaldraget, Katrineholm 2011Dansgrupp från DuD, Nationaldraget, Katrineholm 2011Maria Svärds dansgrupp, Nationaldraget, Katrineholm 2011Nationaldraget, Katrineholm 2011Sing For Joy, Nationaldraget, Katrineholm 2011
Maria Svärds dansgrupp, Nationaldraget, Katrineholm 2011Musikkåren, Nationaldraget, Katrineholm 2011Ulrik Munthers fans, Nationaldraget, Katrineholm 2011
Sing For Joy, Nationaldraget, Katrineholm 2011Rita Prick, Nationaldraget, Katrineholm 2011Dansbussen, Nationaldraget, Katrineholm 2011Nationaldraget, Katrineholm 2011

Hem

© Hjälmarens Tidning 2011