Lokstallarna i Katrineholm

Lokstallarna en saga utan slut

Kultur | Katrineholm | Kommenterat | 1 maj 2011

Jo, de existerar faktiskt. Lokstallarna som är tänkta som ett nytt ungdoms- och kulturhus för Katrineholm finns. Jag har sett dem, till och med varit inne och kikat. Men någon kulturell verksamhet går det inte att bedriva där än på länge. Katrineholms kommun har skaffat ordentligt med personal för att få verksamheten i Lokstallarna att fungera. Nu är man uppe i tre så kallade ungdomscoacher plus fritidsledare för den fritidsgård som också är tänkt att flyttas till lokalerna och därutöver den relativt färska verksamhetsledaren Jenny Skarstedt.

Jag är full av beundran inför det faktum att den personalen fortfarande orkar visa entusiasm inför projektet med Lokstallarna. Men hur länge orkar de vänta och hur länge kan de entusiasmera ungdomarna i Katrineholm till att orka vänta på att lokalerna ska bli klara? De ungdomar som har hängt med i svängarna har hört många sagor från kommunledningen om när den första delen med scen och kafé ska vara färdig att använda. Alla de fablerna har haft lyckliga slut med kulturhus som sjuder av liv, men löftena har långt ifrån infriats. Om jag själv hade varit anställd av Katrineholms kommun för att jobba i Lokstallarna skulle jag nog börjat söka en annan anställning för länge sedan, och hade jag varit en av de ungdomar som verkligen vill skapa något hade jag säkerligen tröttnat och börjat leta utbildningar på orter där kulturen prioriteras högre än i Katrineholm.

I torsdags höll Ung kultur och fritid i Katrineholm en informationsträff om Lokstallarna. De få ungdomar som samlats i Musikens Hus ställde förstås frågan när Lokstallarna är klara. Jenny Skarstedt och de ungdomscoacher som var med på träffen svarade betydligt ärligare än vad fabulerande politiker och tjänstemän högre upp i kommunhierarkin brukar slingra sig med. Svaret var "Vi vet inte". Därför är jag mäkta imponerad av att de ändå lyckades visa ett stort engagemang när de berättade om vad som är tänkt att inrymmas i Lokstallarna.

I publiken fanns även socialdemokraten Cecilia Björk, ordförande i kultur- och turismnämnden. Hennes förklaringar till varför renoveringen av Lokstallarna går så långsamt var alla rimliga, men samtidigt helt oacceptabla. Hon berättade att det är krångligt att arbeta i så gamla byggnader som Lokstallarna, att det tar tid att dra fram och in vatten, avlopp, el, bredband och liknande samt att det har varit vinter. Så är det förstås, men allt det måste man ju rimligen ha vetat om redan när arbetet med Lokstallarna började planeras och därmed kunnat sätta in de extraresurser som krävts allteftersom. Men eftersom det inte har hänt så får jag lätt en känsla av déjà vu. Jag minns Gamla Palladium som verkade så fantastiskt bra till en början, men slutade i fiasko då kommunens satsning på det ungdomskulturhuset visade sig vara bara halvhjärtad – om ens det.

Jag tror fortfarande att Lokstallarna kan bli en fin injektion i Katrineholms kulturliv, men numer med tillägget om stallarna blir klara och inte när de blir klara. Och om kulturhuset vid järnvägen någonsin blir färdigt är frågan hur mycket Katrineholms kommun redan förlorat på förseningarna. Hur många årskullar med aktiva och kreativa ungdomar har man tappat? Sådana ungdomar som med en fungerande kommunal kulturpolitik skulle säga "Hit flyttar jag gärna tillbaks när jag är färdigutbildad" och "Här vill jag själv skapa verksamhet och jobb". Sådana ungdomar som nu istället kanske resonerar "Aldrig mer Katrineholm".

Min gissning är att den förlusten av ungdomar, av kretivitet och av idéer redan nu överstiger det antal arbetstillfällen och skatteintäkter som någonsin kan komma ur Logistikcentrum-projektet. Men samtidigt tror jag inte att någon av de politiker som har reell makt i Katrineholms kommun köper det resonemanget. För då skulle konsekvensen vara att man genast styr över några av de miljoner som nu satsas på spekulationen att Logistikcentrum ska ge mängder av jobb och skatteintäkter till att användas för att snabba på arbetet med Lokstallarna. Det tror jag tyvärr inte kommer att ske, utan katrineholmarna lär få leva länge än med att beskedet om när Lokstallarna ska invigas är ett vagt "Vet inte". Eller så får de flytta till en kommun där ungdomskultur värderas högre.

Urban Århammar

Jenny Skarstedt, Ung kultur och fritid, Katrineholm 2011Anna Gustafsson, ungdomscoach, Katrineholm 2011

Hem

© Hjälmarens Tidning 2011